Dr. Sadettin SEZER

Çalışma Saatleri
 • Pazartesi-Cuma
  09.00 - 18.00
 • Cumartesi
  09.00 - 15.00
 • Pazar
  Kapalı

Dr. Sadettin Sezer

Çocuk Kardiyoloji & Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Telekardiyografi (tele), kardiyak değerlendirmenin temel kısımlarından biridir. Belli bir uzaklıktan çekilir (Akciğer garfisi için çekim mesafesi 1,2 m., telekardiyografi için 1.8 m.) (şekil 1).

Kalp hastalıklarının tanısında özel yeri olmamakla beraber kalp gölgesindeki büyümeler kalp hastalığından şüphelenmeyi gerektirir. Başka nedenlerle çekilen akciğer filmlerinde kalp gölgesinin büyük saptanmasının tanı değeri yoktur. Bu filmlerin telekardiyografi olarak çekilmesi uygun olur. Uygun bir telekardiyografi hasta ayakta iken ve hasta nefesini alıp tutmuşken (inspiryumda) çekilmelidir (şekil 1, 3).

Telekardiyografi kalbin boyutu ve görünümü, belli kalp boşluklarının genişlemeleri, akciğere giden kan akımı veya akciğer atardamar gölgeleri, ve akciğer dokusu ile ilgili hekime kabaca bilgi verebilir. Ayrıca hekim telekardiyografiyi ile omurga ve göğüs kafes kemikleri ile ilgili bilgilere ulaşabilir ve yine karın içi yerleşmiş organların pozisyonlarını değerlendirebilir.

Bazen sadece telekardiyografiden yola çıkarak çocuk hekimleri kalp hastalığından şüphelenebilirler. Yine bazı kalp hastalıklarında telekardiyografide o hastalığı düşündürecek özel kalp siluetleri görülebilir (şekil 2).

tele_clip_image003
 

tele_clip_image006
 

Şekil 2. Telekardiyografi ile özel kalp silüetleri e düşündürdükleri hastalıklar
Kardiyotorasik oran ölçümü ile hekim kalp büyümesini (kardiyomegali) değerlendirebilir.

TELEKARDİYOGRAFİ DEĞERLENDİRME

 • KALİTE / ÇEKİM TEKNİĞİ
 • KALP BÜYÜKLÜĞÜ
 • KONTURLAR
 • PULMONER KONUS
 • AKCİĞER DAMARLANMASI

ÇEKİM TEKNİĞİ

1. Mesafe;

Şekil 1. Telekardiyografi çekimi için uygun pozisyon ve mesafe

2. Pozisyon; Ayakta çekilmeli

3. Solunum fazı;İnspiryumda çekilmelidir. Diyafragma seviyesi üzerinde, önden 6 kosta ucu, arkadan 9-10 kosta ucu sayılmalıdır.

Telekardiyografi
 

Şekil 3. İnspiryumda çekilmiş bir tele görüntüsü

4. Simetrik ;

Telekardiyografi
 
Telekardiyografi
 

Şekil 4. Simetrik çekim için pozisyonların gösterilmesi

5. Sertlik derecesi; Uygun dozda çekilmeli

 

Telekardiyografi
 
Telekardiyografi
 

Şekil 5. Solda normalden daha sert çekilmiş tele (akciğer kanlanması, vasküler yatak iyi değerlendirilemiyor), sağda ise normalden daha yumuşak çekilmiş tele (akciğer kanlanması normalden daha fazla görülüyor)

KARDİYOTORASİK ORAN

Telekardiyografi
 

Şekil 6. Kardiyotorasik oranın hesaplanması

NORMAL DEĞERLER;
ERİŞKİNLERDE: < % 0.50
SÜT ÇOCUKLARINDA: < %0.55
YENİDOĞANLARDA: < %0.60-65

KONTURLAR

Telekardiyografi
 

Şekil 7. Kalbin konturları

Telekardiyografi
 

Şekil 8. Kalbin konturları

PULMONER KONUS

KABARIKLIĞI (şekil 9);

 • SOLDAN SAĞA ŞANTLI HASTALIKLAR (ASD, VSD, PDA)
 • PULMONER STENOZ
 • İDİYOPATİK P.A. DİLATASYONU
Telekardiyografi
 

Şekil 9. Pulmoner konus belirgin, kardiyomegali ve vaskülaritede artış (soldan sağa şantlı hastalık)

ÇÖKÜKLÜĞÜ (şekil 10);

 • FALLOT TETRALOJİSİ
 • PULMONER ATREZİ
Telekardiyografi
 

Şekil 10. Pulmoner konus çökük (Fallot tetralojisi, Sabo kalp)

AKCİĞER DAMARLANMASI

ARTMIŞ (ŞEKİL 11);

SOLDAN SAĞA ŞANTLI HASTALIKLAR (ASD, VSD, PDA )

Telekardiyografi
 

Şekil 11. Akciğer damarlanması artmış bir soldan sağa şantlı kalp hastalığı telesi

AZALMIŞ (şekil 12);

Telekardiyografi
 

Şekil 12. Akciğer damarlanması azalmış bir hastanın telesi (Fallot tetralojisi, Sabo kalp)

Acil bir durumda doktorunuza ulaşabilirsiniz.

+90 542 342 62 70