Enfektif endokardit tanı, önleme ve tedavi kılavuzu


 

 

Yetişkinlerde konjenital kalp hastalıklarına yaklaşım


 

 

Gebelikte kardiyovaskuler hastalıkların takip ve tedavisi


 

 

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu


 

 

Senkop tanı ve tedavi klavuzu